Termenii serviciului

1. Domeniul de aplicare, Definiții
1. 1 Acești Termeni și Condiții Generale se aplică exclusiv relațiilor de afaceri dintre următoarele părți:

POWEROAK GmbH
Lise-Meitner-Str. 14, 28816 Stuhr, Germania
Director general autorizat: Xiaoxiang Yan
Tel: +49 911 - 311 09 790
E-mail: bluetti-en@bluettipower. com

(denumit în continuare „Furnizor”) și clientul (denumit în continuare „Client”). Acestea sunt aplicate în versiunea lor actuală la momentul comenzii. Condițiile generale divergente ale Clientului nu vor fi recunoscute, cu excepția cazului în care Furnizorul acceptă în mod expres valabilitatea acestora în scris.

1. 2 Magazinul online al Furnizorului este destinat exclusiv consumatorilor în sensul articolului 13 din Codul civil german (BGB).
2. Celebrarea contractului
2. 1 Descrierile produselor furnizate de Furnizor nu constituie o ofertă obligatorie, ci mai degrabă o invitație către Client de a depune o ofertă obligatorie.

2. 2 Clientul poate selecta produse din sortimentul Furnizorului și le poate adăuga în așa-numitul coș de cumpărături făcând clic pe „adăugați " buton. la coș". Făcând clic pe butonul „Plătește”, Clientul trimite o ofertă obligatorie de achiziție a produselor din cosul de cumpărături. Înainte de a trimite comanda, Clientul poate modifica și consulta datele în orice moment. Cu toate acestea, oferta poate fi trimisă și transmisă doar dacă Clientul acceptă aceste condiții generale ale Furnizorului făcând clic activ pe acestea și astfel le include în oferta sa.

2. 3 Furnizorul va trimite Clientului o confirmare automată a comenzii prin e-mail, în care comanda Clientului este renumerotată și poate fi tipărită folosind funcția „Tipărește”. Confirmarea automată a comenzii doar documentează că Furnizorul a primit comanda Clientului și nu constituie o acceptare a ofertei. Contractul va fi executat numai atunci când Furnizorul trimite o declarație de acceptare, care va fi trimisă într-un e-mail separat (confirmarea comenzii). În acest email sau într-un email separat, Furnizorul transmite Clientului textul contractului (constând în comandă, condițiile generale și confirmarea comenzii) într-un format care poate fi salvat și reprodus. Textul contractului este stocat garantând protecția datelor.

2. 4 Contractul este trimis în limba germană.

3. Livrare, disponibilitatea produsului
3. 1 Termenele de livrare specificate de noi se calculează din momentul confirmării comenzii, cu condiția ca prețul de achiziție să fi fost achitat în avans (cu excepția cazului cumpărăturilor cu factură).

3. 2 Dacă la momentul comenzii nu există copii ale produsului selectat de Client disponibile, Furnizorul va notifica imediat Clientul în confirmarea comenzii. În cazul în care produsul este indisponibil permanent, Furnizorul se va abține de la a emite o declarație de acceptare. În acest caz, nu se va încheia niciun contract.

3. 3 În cazul în care produsul specificat de Client în comandă este temporar indisponibil, Furnizorul va anunța de asemenea Clientul imediat în confirmarea comenzii.


3. 4 Se aplică următoarele restricții de livrare: Furnizorul livrează numai clienților care își au reședința obișnuită (adresa de facturare) într-una dintre următoarele țări și poate furniza o adresă de livrare în aceeași țară: Germania, Austria, Belgia, Danemarca, Estonia, Finlanda , Franța, Ungaria, Italia, Luxemburg, Țările de Jos, Polonia, Portugalia, Slovacia, Spania (50 din 52 de provincii), Republica Cehă, România, Croația, Slovenia, Letonia, Lituania Afișează mai puțin
4. Rezervarea dreptului de proprietate
4. 1 Bunurile furnizate rămân proprietatea Furnizorului până la plata integrală a prețului de achiziție.


5. Prețuri și costuri de transport
5. 1 Toate prețurile indicate pe site-ul furnizorului includ taxa pe valoarea adăugată legală aplicabilă.

5. 2 Costurile de transport corespunzătoare vor fi furnizate clientului în formularul de comandă.

5. 3 Marfa va fi trimisă prin poștă. Furnizorul suportă riscul de expediere dacă clientul este consumator.

5. 4 În caz de anulare, costurile imediate de returnare a mărfii vor fi suportate de client.
6. Forme de plată
6. 1 Clientul poate efectua plata cu cardul de credit.

6. 2 Plata prețului de cumpărare se datorează imediat după încheierea contractului. În cazul în care data scadentă a plății este determinată de calendar, clientul va fi considerat că a depășit termenul limită. În acest caz, clientul trebuie să plătească furnizorului dobândă de întârziere la o rată cu 5 puncte procentuale peste rata dobânzii de bază pentru anul respectiv.

6. 3 Obligația clientului de a plăti dobânzi de întârziere nu exclude furnizorul de a pretinde alte daune-interese derivate din nerespectare.
7. Garanție pentru defecte materiale, garanție
7. 1 Furnizorul este responsabil pentru defectele materiale în conformitate cu prevederile legale aplicabile, în special §§ 434 și următoarele din Codul civil german (BGB).

7. 2 Va exista o garanție suplimentară pentru bunurile furnizate de furnizor numai dacă aceasta a fost prevăzută în mod expres în confirmarea comenzii pentru articolul respectiv .
8. Responsabilitate
8. 1 Pretențiile clienților pentru daune sunt excluse. Această excludere nu se aplică cererilor clienților pentru daune care decurg din vătămarea vieții, corpului sau sănătății sau din încălcarea obligațiilor contractuale esențiale, respectarea cărora permite executarea corectă a contractului și pe a căror respectare clientul se bazează în mod regulat. client (obligații cardinale) ), precum și răspunderea pentru alte daune rezultate din încălcarea intenționată sau din neglijența gravă a obligațiilor de către furnizor, reprezentanții săi legali sau asistenții executivi.

8. 2 În cazul încălcării obligațiilor cardinale, răspunderea furnizorului se limitează la daunele previzibile cauzate de neglijență simplă, cu excepția pretențiilor clientului pentru daune rezultate din vătămarea vieții, a corpului sau a sănătății.

8. 3 Limitările de la paragrafele 1 și 2 se aplică și în beneficiul reprezentanților legali ai furnizorului și al funcționarilor executivi, în cazul în care pretențiile sunt formulate direct împotriva acestora.

8. 4 Limitările de răspundere derivate din secțiunile 1 și 2 nu se aplică dacă furnizorul a ascuns în mod fraudulos defectul sau și-a asumat o garanție pentru calitatea articolului. Același lucru este valabil și în cazul în care furnizorul și clientul au ajuns la un acord cu privire la calitatea articolului. Prevederile Legii privind răspunderea pentru produse rămân neafectate.
9. Dreptul de retragere
9. 1 Consumatorii au dreptul legal de retragere la încheierea unui contract de vânzare la distanță, iar furnizorul trebuie să îi informeze în acest sens conform modelului legal de mai jos. În secțiunea (2) este furnizat un model de formular de retragere.
Politica de retragere

Dreptul de retragere

Aveți dreptul de a vă retrage din acest contract într-o perioadă de paisprezece zile fără justificare.

Perioada de retragere va expira la paisprezece zile din ziua în care dvs. sau un terț desemnat de dvs., altul decât transportatorul, ați intrat în posesia materială a mărfii.

Pentru a vă exercita dreptul de retragere, trebuie să ne informați, POWEROAK GmbH, Lise-Meitner-Str. 14, 28816 Stuhr, Germania, Tel: +49 911 - 311 09 790, sale-eu@bluettipower. com, a deciziei dumneavoastră de a vă retrage din acest contract prin intermediul unei declarații fără echivoc (de exemplu, o scrisoare trimisă prin poștă sau un e-mail). Puteți folosi modelul de formular de retragere atașat, dar nu este obligatoriu.
Pentru a respecta perioada de retragere, este suficient să trimiteți comunicarea dumneavoastră privind exercitarea dreptului de retragere înainte de expirarea perioadei de retragere.
Consecințele retragerii

Dacă vă retrageți din acest contract, vă vom rambursa toate plățile primite de la dvs., inclusiv costurile de livrare (cu excepția costurilor suplimentare care rezultă din alegerea dvs. a unui tip de livrare altul decât cel mai puțin costisitor tip de livrare obișnuită pe care îl oferim), fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, nu mai târziu de paisprezece zile de la data la care suntem informați cu privire la decizia dumneavoastră de a vă retrage din prezentul contract. Vom efectua această rambursare folosind același mijloc de plată pe care l-ați folosit pentru tranzacția inițială, cu excepția cazului în care ați convenit în mod expres altfel; în orice caz, nu veți suporta nicio cheltuială ca urmare a rambursării menționate.

Putem reține rambursarea până când primim bunurile înapoi sau până când ați furnizat dovada că ați returnat bunurile, în funcție de condiția îndeplinită mai întâi.

Trebuie să ne returnați sau să ne livrați bunurile fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, nu mai târziu de paisprezece zile de la data la care ne-ați comunicat retragerea dvs. din prezentul contract. Perioada va fi considerată împlinită dacă returnați bunurile înainte de expirarea termenului de paisprezece zile. Veți suporta costurile directe ale returnării bunurilor.

Veți fi responsabil doar pentru scăderea valorii mărfurilor rezultată din alte manipulări decât cele necesare pentru a stabili natura, caracteristicile și funcționarea bunurilor.

9. 2 Furnizorul informează despre formularul de retragere a eșantionului în conformitate cu reglementările legale după cum urmează:

Eșantion de formular de retragere

(Dacă doriți să vă retrageți din contract, vă rugăm să completați acest formular și să-l trimiteți înapoi.)

-A POWEROAK GmbH, Lise-Meitner-Str. 14, 28816 Stuhr, Germania, bluetti-es@bluettipower. com:

-Eu/noi () revoc prin prezenta contractul încheiat de mine/noi () pentru achiziționarea următoarelor bunuri ()/prestarea următorului serviciu ()

-Comandat pe ()/primit pe ()

-Numele Client

-Adresa Client

-Semnătura Client (numai pentru comunicare pe hârtie)

-Data(*) Ștergeți ceea ce nu este aplicabil.
10. Dispoziții finale
10. 1 Pentru contractele dintre furnizor și clienți se aplică legea Republicii Federale Germania, cu excepția Convenției Națiunilor Unite privind contractele de vânzare internațională de bunuri. Prevederile legale privind restrângerea alegerii legii aplicabile și aplicabilitatea prevederilor obligatorii, în special țara în care clientul își are reședința obișnuită ca consumator, rămân neafectate.

10. 2 În cazul în care clientul este un comerciant, o persoană juridică de drept public sau o proprietate specială de drept public, jurisdicția competentă pentru toate litigiile care decurg din relațiile contractuale dintre client și furnizor va fi sediul social al prestatorului.

10. 3 Chiar dacă unele prevederi ale contractului sunt ineficiente din punct de vedere juridic, celelalte părți ale contractului vor rămâne obligatorii. În loc de prevederi ineficiente, se vor aplica prevederile statutare, dacă sunt disponibile. Totuși, dacă acest lucru ar pune o povară excesivă asupra uneia dintre părți, întregul contract și-ar pierde valabilitatea.

10. 4 Comisia Europeană oferă o platformă online de soluționare a litigiilor (ODR), pe care o puteți găsi aici: https://ec. Europa. eu/consumers/odr/. În viitor, consumatorii vor putea depune reclamații împotriva comercianților cu amănuntul online pentru a iniția proceduri extrajudiciare de soluționare a litigiilor. POWEROAK GmbH nu este nici dispusă, nici obligată să participe la procedurile de soluționare a litigiilor.